http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_Gustin.jpg
Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete - Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo : 1989-1991  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Dunja_nasl.jpg
Dunja Dobaja - Za blagor mater in otrok : zaščita mater in otrok v letih 1919-1941  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_vpl18.jpg
(ur.) Mojca Šorn - Starost - izzivi historičnega raziskovanja  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_Kokalj_Locevar.jpg
Monika Kokalj Kočevar - Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_Cvelfar.jpg
Bojan Cvelfar - Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_Mithans.jpg
Gašper Mithans - Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf"  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnicaRosina.jpg
(ur.Jurij Gašparič in Katja Škrubej) - Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina (1900-1969)  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/oglasi.jpg
(ur. Andrej Studen) - Od prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/NaslovnicaVPGL17.jpg
Aleš Gabrič (ur.) - TIGR v zgodovini in zgodovinopisju  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_mala.jpg
ur. Žarko Lazarevuć, Aleš Gabrič - Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Vpogledi16_naslovka.jpg
(uredila Aleksander Lorenčič in Željko Oset) - Regionalni vidiki tranzicije  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica.jpg
Filip Čuček - Svoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_tito.jpg
(editors Jurij Perovšek and Bojan Godeša) - Between the House of Habsburg and Tito  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Naslovnica_28.jpg
Meta Remec - Bakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_rangus.jpg
Marjetka Rangus - Parlamentarne prakse socialistične Jugoslavije : v iskanju ravnotežja med skupščinskim sistemom in parlamentarizmom  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ovitek_25-let.jpg
urednika Jure Gašparič in Mojca Šorn - Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Ziga_naslovnica.png
Žiga Koncilija - Politično sodstvo: sodni procesi na slovenskem v dveh Jugoslavijah  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica-Zare.jpg
Žarko Lazarević - Spremembe in zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Vpogledi12_naslovnica.jpg
(ur. Mojca Šorn, Nina Vodopivec, Žarko Lazarević) - Žensko delo: žensko delo v zgodovinski perspektivi  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Meta_naslovnica.jpg
Meta Remec - Podrgni, očedi, živali otrebi : higiena in snaga v dobi meščanstva  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Studen01.jpg
Andrej Studen - Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/vpogledi-11_naslovnica.jpg
(urednika Žarko Lazarević, Aleksander Lorenčič) - Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_Vpogledi_10.jpg
(ur) Zdenko Čepič - Slovenija v Jugoslaviji  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ovitek-razpoznavanja-22.jpg
Alenka Kačičnik Gabrič - "To smemo že tako dolgo" : kmečke služnosti in njihova odprava  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ovitek-razpoznavanja-21.jpg
Vlasta Stavbar - Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ovoj.jpg
(ur.) Nina Vodopivec - Med državo in trgom : cikli in prelomi v zgodovini  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ovo2j.jpg
(ur.) Nevenka Troha - Nasilje vojnih in povojnih dni  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/perovsek_naslovnica_-O-demokraciji_01.jpg
Jurij Perovšek - O demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Princic_naslovnica_01.jpg
Jože Prinčič - Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Vodopivec_naslovnica_01.jpg
Peter Vodopivec - Francoski inštitut v Ljubljani 1921-1947  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ovoj7.jpg
Nobuhiro Shiba... et. al - School history and textbooks :  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/natlacen.jpg
Zdenko Čepič (ur.) - Marko Natlačen (1886-1942) v zgodovinskem dogajanju  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Vpogledi6.jpg
Andrej Sruden (ur.) - Pomisli na jutri : o zgodovini (samo)odgovornosti  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/slovenska-pot.jpg
uredil Aleš Gabrič - Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/peri.jpg
Jurij Perovšek - Samoodločba in federacija  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/razpoznavanja-15-lorencic-ovitek.jpg
Lorenčič, Aleksander - Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004), Razpoznavanja 15, Ljubljana 2012, 520 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/vpogledi4-iz-hrvatske-povijesti-ovitek.jpg
INZ - Iz Hrvaške zgodovine 20. stoletja  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/Vpogledi3-ANG-the-role-naslovnica.jpg
INZ - The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Centraland South-Eastern European Counties in 19th and 20th Century  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/razpoznavanja-14-mally-ovitek.jpg
Mally, Eva - Slovenski odpor : Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941 do 1945, Razpoznavanja 14. Ljubljana 2011, 502 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/razpoznavanja-13-gombac-ovitek.jpg
Gombač, Maja - »Modni péle méle« slovenske družbe med svetovnima vojnama, Razpoznavanja 13, Ljubljana 2011, 384. str  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/razpoznavanja-12-hadalin-ovitek.jpg
Hadalin, Jurij - Boj za Albanijo : propad jugoslovanske širitve na Balkan, Razpoznavanja 12, Ljubljana 2011, 444 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/02Cesi_a_slovinci_v_dobi_moderne_zgodovine.jpg
uredniki Jure Gašparič ... [et al.] . - Praha : Nova Tiskárna Pelhřimov ; Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 - Slovenci in Čehi v dobi moderne : politika, družba, gospodarstvo, kultura (Češi a Slovinci v moderní době : politika, společnost, hospodářství, kultura)  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/01PRIKRITA_modra_mreza.jpg
Zdenko Čepič ... [et al.] - PRIKRITA modra mreža : organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/00naslovnica.jpg
INZ - Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine - 50 let Inštituta za Novejšo Zgodovino  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/03Mesto_in-gospodarstvo_mariborsko_gospodarstvo_v_20._stoletju.jpg
Željko Oset, Aleksandra Berberih Slana in Žarko Lazarević (ur.) - MESTO in gospodarstvo : mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/ostalo-Prezihov_Voranc-Lovro_Kuhar-Pisatelj-Politik-Patriotnaslovnica.jpg
uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino ; na Dunaju = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010 - PREŽIHOV Voranc - Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/vpogledi_naslovnica_0002.jpg
INZ - Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/vpogledi_naslovnica_0001.jpg
INZ - 1945 A Break With The Past  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/razpoznavanja-11-evin-naslovnic.jpg
Dolenc, Ervin - Med kulturo in politiko : kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama, Recognitiones 11, Ljubljana 2010, 335 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_lazarevic_plasti_prostora_in_casa.jpg
Lazarević, Žarko: - Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja, Razpoznavanja 10, Ljubljana 2009, 466 str..  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_perovsek_v_zazeljeni_dezeli.jpg
Perovšek Jurij - »V zaželjeni deželi« : slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918-1941, Razpoznavanja 9, Ljubljana 2009, 314 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_lazarevic.jpg
Lazarević, Žarko; Lorenčič, Aleksander (ur.): - Podobe modernizacije : poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju, Razpoznavanja 8, Ljubljana 2009, 508 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_dezelak.jpg
Deželak-Barič, Vida - Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941-1943, Razpoznavanja 7, Ljubljana 2007, 429 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_sorn.jpg
Šorn, Mojca - Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno, Razpoznavanja 6, Ljubljana 2007, 499 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/razpoznavanja-5-vodopivec-naslovnica.jpg
Vodopivec, Peter - O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju, Razpoznavanja 5, Ljubljana 2006, 323 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_gustin.jpg
Guštin, Damijan - Za zapahi : prebivalstvo Slovenije v okupatorjevih zaporih 1941-1945, Razpoznavanja 4. Ljubljana 2006, 472 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_gabric.jpg
Gabrič Aleš - Šolska reforma 1953-1963, Razpoznavanja 3, Ljubljana 2006, 302 str.  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_godesa.jpg
Godeša, Bojan - Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno, Razpoznavanja 2, Ljubljana 2006, 416 str  http://www.inz.si/publikacije/naslovnice/naslovnica_perovsek.jpg
Perovšek, Jurij - Na poti v moderno : poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja, Razpoznavanja 1, Ljubljana 2005, 285 str.