Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Dogodki
12.06.2018 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2018

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2018

 
Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16 in 79/17) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2018, št. 6316-3/2018-328, z dne 5. 6. 2018, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino

 
prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)

pri izbranem mentorju za leto 2018 na raziskovalnem področju:  6.01 ZGODOVINOPISJE – eno prosto mesto pri mentorju:

dr. Juretu Gašpariču.
 
Besedilo javnega razpisa  in prijavni obrazci.


Prijave na razpis:

Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami samo v tiskani obliki.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 3. 8. 2018,

s priporočeno pošto
na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom

»NE ODPIRAJ – Prijava na JR za MR 2018«

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na poštni naslov Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 8. 2018.

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 

Ljubljana, 11. 6. 2018

 
                                                                                                                                         Direktor
                                                                                                                                dr. Damijan GuštinArhiv dogodkov- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo