Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Dogodki
07.10.2017 >> Vabilo na znanstveni simpozij o lakotah na Slovenskem

na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani bo 21. in 22. novembra 2017 potekal dvodnevni znanstveni simpozij z naslovom:

Lakote in pomanjkanje: slovenski primer.


Predavatelji bodo na ravni pojavnih oblik na ozadju družbenih, ekonomskih, vojaških ali naravnih vzrokov odpirali vprašanja o prehrani, pomanjkanju in odkriti lakoti. Na študiji primerov bodo izpostavljene značilnosti pomanjkljive prehrane ali odkrite lakote, kot občih, lokalnih ali družbeno skupinskih oziroma osebnih historičnih izkušenj. Predstavljena bodo vprašanja vsakodnevnih življenjskih strategij in praks ter racionalizacije stvarnosti v razmerah  pomanjkanja ali lakote, kot tudi vsebinske analize dolgoročno spreminjajočih se vzorcev prehranjevanja v  odvisnosti od splošne ravni družbene prehrambne blaginje.

Več o simpoziju najdete na spodnji povezavi:
https://lakoteinpomanjkanje.wordpress.com/07.10.2017 >> Vabilo na znanstveni simpozij ob 100 letnici oktobrske revolucije

na Inštitutu za novejšo zgodovino bo 24. oktobra 2017 potekal  znanstveni simpozij z naslovom:
MISLITI O REVOLUCIJI: 100 LET POZNEJE
 
Programski in organizacijski odbor:
Damijan Guštin, Jurij Perovšek, Jure Gašparič, Filip Čuček, Mojca Šorn
 
Program / Programme
 
REVOLUCIJA V GLOBALNI PERSPEKTIVI / REVOLUTION IN THE GLOBAL PERSPECTIVE
 
Alexander M. Semyonov, Revolution or Imperial Breakup? 1917 as a Case of Imperial Transformations
Andreas Schulz, Impacts of the Russian Revolution on Weimar Germany
Jerzy Wiatr, Reflections on the Russian Revolution
Anton Bebler, On the Global Impact of the Russian Revolution
Jure Gašparič, Changing View on Russian Revolution 1917 – Slovenia in Global Perspective
 
REVOLUTION IN THE NATIONAL PERSPECTIVE / REVOLUCIJA V NACIONALNI PERSPEKTIVI
 
Janko Prunk, Salus revoluciae ultima lex
Vida Deželak Barič, Slovensko komunistično gibanje in Oktobrska revolucija 1920–1945
Jurij Perovšek, Pogledi meščanske politike na Oktobrsko revolucijo do druge svetovne vojne
Bojan Godeša, Instrumentalizacija protikomunizma v delovanju predvojnih političnih elit
Zdenko Čepič, Jugoslovanska revolucija in Oktober
Avgust Lešnik, Ruski »oktober« v Britovškovem znanstvenem opusu

Tiskano vabilo
 
 
 Arhiv dogodkov- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo