Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

e-knjigeSimpozij Slovenija v JugoslavijiKraj:

Ljubljana, 28. -- 29. november 2013
Muzej novejše zgodovine Slovenije,Celovška 23

Avtorji:
Zdenko Čepič (predsednik programskega odbora), Jure Gašparič (član programskega odbora), Damijan Guštin (član programskega odbora), Kaja Širok (članica programskega odbora), Peter Vodopivec (član programskega odbora)

Organizator:
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, LjubljanaVabilo

Povzetek


Video prispevki:

Zdenko Čepič, Kaja Širok, Damijan Guštin: Otvoritveni nagovori

Zdenko Čepič: Bilo je nekoč v Jugoslaviji: prizori iz političnega dogajanja

Aleksander Lorenčič: Kako smo živeli v drugi Jugoslaviji: oris dogajanja v luči izbranih kazalnikov

Jože Prinčič: Blagovna menjava Slovenije z jugoslovanskimi republikami (1945-1991)

Filip Čuček: Nekaj besed o slovenskem športu v jugoslovanski stvarnosti

Aleksander Lorenčič, Vera Katz, Filip Čuček, Zdenko Čepič, Jože Prinčič, Božo Repe, Miran Potrč, Bojan Balkovec, Aleš Gabrič, Andrej Marinc: Razprava I.

Vera Katz: Bosna i Hercegovina (1943.-1993.) – kratak pregled

Aleš Gabrič: Uveljavljanje slovenščine kot jezika po drugi svetovni vojni

Marko Zajc: Odlepljanje: jugoslovansko ne-jugoslovanstvo v besedilih slovenskih intelektualcev v osemdesetih letih

Božo Repe: Obljube in dejstva o samostojni državi ali nekaj vprašanj za osamosvojitelje

Božo Repe, Marko Zajc, Aleš Gabrič, Savin Jogan, Igor Košir: Razprava II.

Kaja Širok: Iz juga na sever : migracije v kontekstu izgradnje urbanih okolij primeru Nove Gorice

Marta Rendla: Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji

Bojan Godeša: Odnos Slovencev do Jugoslavije v času okupacije med letoma 1941 in 1945

Nataša Miličević: »Obračun s klasnim neprijateljem«: slučaj srpskog građanstva 1944-1950.

Jurij Hadalin: Otopela ost revolucije: spremembe represivnega aparata v Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti

Nataša Miličević, Jurij Hadalin, Vlado Klemenčič, Miran Potrč, Peter Vodopivec: Razprava III.

Nikica Barić: Neke glavne značajke javne percepcije jugoslavenskog pokreta u suvremenoj Hrvatskoj

Mateja Režek: Nacionalno ali nadnacionalno zgodovinopisje? Jugoslovansko »zgodovinopisje delavskega gibanja« in slovenske posebnosti

Zdenko Radelić: Hrvaška v Jugoslaviji 1945-1991

Nataša Miličević, Nikica Barić, Bojan Balkovec, Mateja Režek, Milica Kacin Wohinz, Zdenko Čepič, Aleš Gabrič, Zdenko Radelić: Razprava IV.
- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo