Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino


Kakšna gradiva hrani naša knjižnica


Knjige

Knjižnica hrani v svojem osnovnem fondu blizu 19.000 knjig o novejši zgodovini Slovenije in sveta. Sprva so prevladovale knjige o zgodovini druge svetovne vojne in delavskega gibanja, medtem, ko se je pozneje pričelo z nabavo literature o socialni in kulturni zgodovini. Rečemo lahko, da knjižnica s svojim gradivom predstavlja najpomembnejšo zgodovinopisno zbirko o zgodovini dvajseta stoletja na Slovenskem.

Priročniki

Janischev leksikon Štajerske

Hranimo tudi obsežno referenčno zbirko, ki vsebuje slovenske in tuje biografske leksikone, adresarje, ortsrepertorije in krajevne leksikone (npr. Janischev leksikon Štajerske), splošne (Brockhaus, Encyclopaedia Britanica) in specijalne enciklopedije (Stanojevićeva enciklopedija, enciklopedija holokavsta, druge svetovne vojne… ipd), in več deset slovarjev.

Časopisi in revije

Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice - Ljubljana 1844

Knjižnica hrani 200 naslovov revij, ki vsebujejo vse najpomembneje časopise od Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novic preko kulturnih in strokovnih revij do vseh dnevnikov, ki jih za vsa leta hranimo tudi v vezani obliki.

Uredniški izvod časnika Slovenec in Slovenski dom. Ljubljana 1881-1945

Zemljevidi

Jugoslavija : karta industrije. Beograd: GEokarta, 1972

Knjižnica hrani nekaj deset zemljevidov, med katerimi prevladujejo strokovni zemljevidi naših ozemelj v preteklosti in zemljevidi iz časa druge svetovne vojne.

General Karte vom Krain. Wien 1914

D-fond

Nekatere nacistične knjige iz našega fonda

Je posebnost naše knjižnice, saj je vrsto let bil celo večji od osnovnega fonda knjižnice. Dostop do gradiva, je bil, zaradi protikomunistične narave mnogih knjig, sprva omejen, zaradi česar je (podobno kot v NUK-u) dobil ime Direktorjev ali d-fond, čeprav tega tega poslovnik knjižnice ni predvideval. Gradivo je bilo zaradi skrivnostnosti in odmaknjenosti redkeje preučevano in je zato še danes zelo slabo poznano.

Knjižnica je gradivo d-fonda pridobila v prvih letih po drugi svetovni vojni, vsebuje pa več kot 15.033 knjig. Njegova pot do našega inštituta ni povsem jasna, a najverjetneje je nastal z izbiranjem nacističnih knjig, ki jih je Jože Krall nabral po regionalnih izpostavah Federalnega zbirnega centra. V grobem lahko d-fond razdelimo na tri dele: nemške knjige in periodika, italijanske knjige in zavezniška literatura iz štiridesetih let 20. stoletja.

Ena izmed knjig v nemškem delu D-fonda.

Najbolj sistematično je popisan nemški del, ki predstavlja štiri petine gradiva, medtem, ko so italijanske in angleške knjige še nepopisane. Knjige so bile verjetno po prihodu v knjižnico najprej razvrščene po vsebinskih sklopih, nato pa postavljene na police po področjih, ki jih je določil bibliotekar. Prvotna področja sicer niso jasno razmejena in pogosto med serijo slovenskih knjig najdemo italijansko gradivo, a vseeno lahko ugotovimo, da se zbirka začne s knjigami o vojaških zgodovini, in zgodovini posameznih rodov vojske, sledijo jim temeljna dela ideologov nacizma (Hitler, Goebbels, Göring, Rosenberg…), kolonializem, knjige o zgodovini Spodnje Štajerske in Koroške… vse do večjega korpusa slovenskih knjig. Prav pri slovenskih knjigah si lahko najlepše ogledamo heterogen izvor gradiva. V knjigah lahko tako najdemo ex librise ali označbe lastništva: Rajka Ložarja, Maksima Sevška, Kristjana, Bavdaža, Dana Šerko, teologa K. Wolbanga, Narodne čitalnice Kočevje, Narodne čitalnice v Kanalu, Dijaškega zavoda v Kranju, Gospodinjske šole kmetijske družbe za Slovenijo, Javne ljudske knjižnice Metlika, Slovenskega planinskega društva Ljubljana, Šefa pokrajinske uprave v Ljubljani, Učiteljske knjižnice v zavodu S. Stanislava… Slovenskim knjigam sledijo še večje zbirke zgodovinopisne literature iz 19. stoletja, knjige o umetnostni zgodovini, leksikoni, slovarji in nenazadnje še turistični vodniki. Med temi knjigami so še posebne omembe vredni razni monumentalni pregledi nemške in avstrijske zgodovine in jubilejni albumi cesarja Franca Jožefa.

AV-gradivo

Naše knjižnice ni zelo bogato saj obsega le nekaj VHS videokaset in DVD plošč z raznimi zgodovinskimi filmi.

Največji zakladi naše knjižnice

Della naturale historia… / Plinio. –  Venetia: [s. n.], 1548
Della naturale historia...
/ Plinio. – Venetia: [s. n.], 1548

Historia Della Vltima Gverra Nel Frivli Di Faustino Moisesso . -  Venezia: B. Barezzi, 1623
Historia Della Vltima Gverra
Nel Frivli Di Faustino Moisesso . -
Venezia: B. Barezzi, 1623

Il Petrarcha / con l'espositione d'Allesandro Vellutello. – Vinegia : [s. n.], 1528
Il Petrarcha /
con l'espositione d'Allesandro Vellutello.
– Vinegia : [s. n.], 1528

V D-fondu naše knjižnice se je nahajalo tudi kakšnih 20 antikvitet starih več sto let. Danes pa se te knjige hranijo v posebnem trezorju Inštituta. Tri knjige so iz XVI. stoletja, štiri iz XVII. stoletja ter deset jih je iz XVIII. stoletja. Dejstvo, d a so bile nekatere k njige pomešane med ostalimi, nakazuje možnost, da jih je nekdo, ki je »čistil« fond, pač spregledal, saj si sicer težko predstavljamo, zakaj med metri knjig nacistične propagande lahko najdemo Petrarkove sonete iz leta 1528 ali Pilinijevo: Della naturale historia iz srede istega stoletja. Med antikvitetami, je poleg omenjenih, najbolj zanimiva še celotna in izjemno lepo ohranjena prva izdaja Valvazorjeve Slave vojvodine Kranjske, Schönlebnova Carniola antiqua et nova iz 1681, Lazijeva: De gentium aliquot migrationibus, sedibus fixis, reliquiis, linguarumque initiis et immutationibus ac dialectis iz leta 1600, ali Fuggerjeva: Spiegel der Ehren des höchstlöblichen Kayser- und Königlichen Erzhauses Oesterreich iz 1668. Svojevrstno posebnost in bibliofilsko posebnost pa predstavljajo tudi nekatere »novejše« knjige iz začetka ali srede 20. stoletja in ki so bile namenjenje slavljenju zgodovine posameznih narodov ali njihovih voditeljev.

Poleg že omenjenih antikvitet sodijo med bolj monumentalne ali bibliofilsko zanimive tudi:

Viribus Unitis : Das Buch vom Kaiser. [Budapest : M. Herzig, 1898]

Viribus Unitis : Das Buch vom Kaiser. [Budapest : M. Herzig, 1898]

Kaiser-Galerie : Bilder aus dem Leben Kaiser Franz Joseph I. Hrsg. von Max Herzig. Wien: M. Herzig, 1909.

Kaiser-Galerie : Bilder aus dem Leben Kaiser Franz Joseph I. Hrsg. von Max Herzig. Wien: M. Herzig, 1909.

Mussolini. Scritti e discorsi dal 15 novembre 1914 al 9 maggio 1936. Roma : Dino Editori , 1970. kopija št. 407

Mussolini. Scritti e discorsi dal 15 novembre 1914 al 9 maggio 1936.
Roma : Dino Editori , 1970. kopija št. 407

Mussolini. Scritti e discorsi dal 15 novembre 1914 al 9 maggio 1936. Roma : Dino Editori , 1970. kopija št. 407
Carniola antiqua et nova / autore Ioanne Ludovico Schönleben. – Labaci : [s. n.], 1681

Carniola antiqua et nova / autore Ioanne Ludovico Schönleben. – Labaci : [s. n.], 1681


- Kongresni trg 1, Ljubljana | Knjižnica tel.: 01 200 31 28 in 01 200 31 32 | Vizitka | Pravno obvestilo