Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino


Knjižnica - povezave


KNJIŽNIČNI KATALOGI
KNJIŽNIČNI KATALOGI
SORODNE KNJIŽNICE
SORODNE KNJIŽNICE
DIGITALIZIRANI VIRI
DIGITALIZIRANI VIRI
ELEKTRONSKA GRADIVA
ELEKTRONSKA GRADIVA

A. KNJIŽNIČNI KATALOGI:

 1. Avstrijski OPAC

 2. COBISS-Net

 3. Hrvaški opac

 4. Kongresna knjižnica

 5. KVK: skupni iskalnik po lokalnih OPAC-ih

 6. Srbski OPAC

 7. World-Cat

B. SORODNE KNJIŽNICE:

 1. Inštitut za narodnostna vprašanja

 2. Muzej novejše zgodovine

 3. Narodna in univerzitetna knjižnica

 4. Oddelek za zgodovino FF v Ljubljani

 5. Knjižnica F. Miklošiča Maribor

 6. Univerzitetna knjižnica Maribor

C. DIGITALIZIRANI VIRI:

 1. ALEX – zbirka digitaliziranih avstrijskih zgodovinskih, pravnih in zakonodajnih virov

 2. ANNO - digitalizirani avstrijski časniki in časopisi

 3. DLIB- digitalna knjižnica Slovenije

 4. SISTORY

D. ELEKTRONSKA GRADIVA:

 1. EBSCO

 2. JSTOR


- Kongresni trg 1, Ljubljana | Knjižnica tel.: 01 200 31 28 in 01 200 31 32 | Vizitka | Pravno obvestilo