Institute of contemporary history Slovenščina English Institute of contemporary history


Digital library


Prispevki za novejšo zgodovinoZgodovinski časopisZgodovina za vseČasopis za zgodovino in narodopisje


- Kongresni trg 1, Ljubljana | Library phone: +386 1 200 31 28 and + 386 1 200 31 32 | Visit card | Legal info