Institute of contemporary history Slovenščina English Institute of contemporary history


Library Links


LIBRARY CATALOGUES
LIBRARY CATALOGUES
LIBRARY CATALOGUES
LIBRARY CATALOGUES
DIGITISED SOURCES
DIGITISED SOURCES
ELECTRONIC MATERIALS
ELECTRONIC MATERIALS

A. KNJIŽNIČNI KATALOGI:

 1. Avstrijski OPAC

 2. COBISS-Net

 3. Hrvaški opac

 4. Kongresna knjižnica

 5. KVK: skupni iskalnik po lokalnih OPAC-ih

 6. Srbski OPAC

 7. World-Cat

B. SORODNE KNJIŽNICE:

 1. Inštitut za narodnostna vprašanja

 2. Muzej novejše zgodovine

 3. Narodna in univerzitetna knjižnica

 4. Oddelek za zgodovino FF v Ljubljani

 5. Knjižnica F. Miklošiča Maribor

 6. Univerzitetna knjižnica Maribor

C. DIGITALIZIRANI VIRI:

 1. ALEX – zbirka digitaliziranih avstrijskih zgodovinskih, pravnih in zakonodajnih virov

 2. ANNO - digitalizirani avstrijski časniki in časopisi

 3. DLIB- digitalna knjižnica Slovenije

 4. SISTORY

D. ELEKTRONSKA GRADIVA:

 1. EBSCO

 2. JSTOR


- Kongresni trg 1, Ljubljana | Library phone: +386 1 200 31 28 and + 386 1 200 31 32 | Visit card | Legal info