Institute of contemporary history Slovenščina English Institute of contemporary history


Library Materials


Books


The library's basic collection consists of around 19,000 books about the contemporary history of Slovenia and the world. Initially the majority of books focused on the history of World War II and the workers' movement, while later the library started procuring literature about social and cultural history. We can state that with its collection of materials our library represents the most important historiographic collection about the history of the 20th century in Slovenia.

Manuals

Janischev leksikon Štajerske

The library also keeps an extensive reference collection of Slovenian and foreign biographical lexicons, address books, directories and regional lexicons (for example the Janisch lexicon of Styria), general (Brockhaus, Encyclopaedia Britannica) and special encyclopaedias (Stanojević's encyclopaedia, holocaust encyclopaedia, encyclopaedia of World War II, etc.), as well as dozens of dictionaries.


Newspapers and magazines

Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice - Ljubljana 1844

The library keeps around 200 titles of magazines, including all of the most important newspapers since Bleiweis's Kmetijske and rokodelske novice newspaper to cultural and professional magazines and all kinds of bound daily newspapers.

Uredniški izvod časnika Slovenec in Slovenski dom. Ljubljana 1881-1945

Maps

Jugoslavija : karta industrije. Beograd: GEokarta, 1972

The library also keeps dozens of maps, mostly expert maps of our territories in the past and maps dating back to World War II.

General Karte vom Krain. Wien 1914

D-fond

Nekatere nacistične knjige iz našega fonda

Je posebnost naše knjižnice, saj je vrsto let bil celo večji od osnovnega fonda knjižnice. Dostop do gradiva, je bil, zaradi protikomunistične narave mnogih knjig, sprva omejen, zaradi česar je (podobno kot v NUK-u) dobil ime Direktorjev ali d-fond, čeprav tega tega poslovnik knjižnice ni predvideval. Gradivo je bilo zaradi skrivnostnosti in odmaknjenosti redkeje preučevano in je zato še danes zelo slabo poznano.

Knjižnica je gradivo d-fonda pridobila v prvih letih po drugi svetovni vojni, vsebuje pa več kot 15.033 knjig. Njegova pot do našega inštituta ni povsem jasna, a najverjetneje je nastal z izbiranjem nacističnih knjig, ki jih je Jože Krall nabral po regionalnih izpostavah Federalnega zbirnega centra. V grobem lahko d-fond razdelimo na tri dele: nemške knjige in periodika, italijanske knjige in zavezniška literatura iz štiridesetih let 20. stoletja.

Ena izmed knjig v nemškem delu D-fonda.

Najbolj sistematično je popisan nemški del, ki predstavlja štiri petine gradiva, medtem, ko so italijanske in angleške knjige še nepopisane. Knjige so bile verjetno po prihodu v knjižnico najprej razvrščene po vsebinskih sklopih, nato pa postavljene na police po področjih, ki jih je določil bibliotekar. Prvotna področja sicer niso jasno razmejena in pogosto med serijo slovenskih knjig najdemo italijansko gradivo, a vseeno lahko ugotovimo, da se zbirka začne s knjigami o vojaških zgodovini, in zgodovini posameznih rodov vojske, sledijo jim temeljna dela ideologov nacizma (Hitler, Goebbels, Göring, Rosenberg…), kolonializem, knjige o zgodovini Spodnje Štajerske in Koroške… vse do večjega korpusa slovenskih knjig. Prav pri slovenskih knjigah si lahko najlepše ogledamo heterogen izvor gradiva. V knjigah lahko tako najdemo ex librise ali označbe lastništva: Rajka Ložarja, Maksima Sevška, Kristjana, Bavdaža, Dana Šerko, teologa K. Wolbanga, Narodne čitalnice Kočevje, Narodne čitalnice v Kanalu, Dijaškega zavoda v Kranju, Gospodinjske šole kmetijske družbe za Slovenijo, Javne ljudske knjižnice Metlika, Slovenskega planinskega društva Ljubljana, Šefa pokrajinske uprave v Ljubljani, Učiteljske knjižnice v zavodu S. Stanislava… Slovenskim knjigam sledijo še večje zbirke zgodovinopisne literature iz 19. stoletja, knjige o umetnostni zgodovini, leksikoni, slovarji in nenazadnje še turistični vodniki. Med temi knjigami so še posebne omembe vredni razni monumentalni pregledi nemške in avstrijske zgodovine in jubilejni albumi cesarja Franca Jožefa.

AV-materials

Our library does not keep an extensive collection of audio-video materials except for a few VHS videotapes and DVDs containing various historical films

The greatest treasures of our library

Della naturale historia… / Plinio. –  Venetia: [s. n.], 1548
Della naturale historia...
/ Plinio. – Venetia: [s. n.], 1548

Historia Della Vltima Gverra Nel Frivli Di Faustino Moisesso . -  Venezia: B. Barezzi, 1623
Historia Della Vltima Gverra
Nel Frivli Di Faustino Moisesso . -
Venezia: B. Barezzi, 1623

Il Petrarcha / con l'espositione d'Allesandro Vellutello. – Vinegia : [s. n.], 1528
Il Petrarcha /
con l'espositione d'Allesandro Vellutello.
– Vinegia : [s. n.], 1528

The D-collection of our library also used to contain some 20 antiquities several hundred years old. Today these books are kept in the special vault of the Institute. Three books date back to the 16th century, four to the 17th century, and ten to the 18th century. The fact that certain books were mixed with others points at the possibility that someone who had "cleaned" the collection simply overlooked them. Otherwise it is hard to imagine why we should find Petrarch's sonnets from the year 1528 or Plinio's Della naturale historia from the middle of the 16th century among meters of volumes of Nazi propaganda. Apart from these antiquities the following works are the most interesting: the complete and extremely well-preserved first edition of Valvasor's Slava vojvodine Kranjske [The Glory of the Duchy of Carniola], Schönleben's Carniola antiqua et nova from 1681, Lazius's: De gentium aliquot migrationibus, sedibus fixis, reliquiis, linguarumque initiis et immutationibus ac dialectis from 1600, or Fugger's Spiegel der Ehren des höchstlöblichen Kayser - und Königlichen Erzhauses Oesterreich from 1668. Certain "newer" books from the beginning or the middle of the 20th century, intended to celebrate the history of individual nations or their leaders, also represent a kind of a specialty or bibliophilic peculiarity.

Apart from the aforementioned antiquities the following books belong among monumental or bibliophilic works:

Viribus Unitis : Das Buch vom Kaiser. [Budapest : M. Herzig, 1898]

Viribus Unitis : Das Buch vom Kaiser. [Budapest : M. Herzig, 1898]

Kaiser-Galerie : Bilder aus dem Leben Kaiser Franz Joseph I. Hrsg. von Max Herzig. Wien: M. Herzig, 1909.

Kaiser-Galerie : Bilder aus dem Leben Kaiser Franz Joseph I. Hrsg. von Max Herzig. Wien: M. Herzig, 1909.

Mussolini. Scritti e discorsi dal 15 novembre 1914 al 9 maggio 1936. Roma : Dino Editori , 1970. kopija št. 407

Mussolini. Scritti e discorsi dal 15 novembre 1914 al 9 maggio 1936.
Roma : Dino Editori , 1970. copy No. 407

Mussolini. Scritti e discorsi dal 15 novembre 1914 al 9 maggio 1936. Roma : Dino Editori , 1970. kopija št. 407
Carniola antiqua et nova / autore Ioanne Ludovico Schönleben. – Labaci : [s. n.], 1681

Carniola antiqua et nova / autore Ioanne Ludovico Schönleben. – Labaci : [s. n.], 1681


- Kongresni trg 1, Ljubljana | Library phone: +386 1 200 31 28 and + 386 1 200 31 32 | Visit card | Legal info