Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

O inštitutu - dokumentiNačrt promocije zdravja na delovnem mestu 

Navodilo o oddaji javnih naročil

Politika zasebnosti Inštituta za novejšo zgodovino

Poslovnik o delu Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino

Pravilnik o dejavnosti izdajanja znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino

Pravilnik o dejavnosti Založbe INZ

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja in načinu posredovanja informacij v javnost

Pravilnik o imenovanjih in volitvah v znanstvene nazive na INZ, (sprejet 20.6. 2013)

Pravilnik o imenovanjih in volitvah v raziskovalne nazive na INZ (sprejet 27.2.2018, objavljen 22.3. 2018)

Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem

Pravilnik o postopku izvolitve člana upravnega odbora iz kolektiva zaposlenih na Inštitutu za novejšo zgodovino

Pravilnik o postopku izvolitve članov znanstvenega sveta

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v Inštitutu za novejšo zgodovino

Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter vpliva drog in drugih prepovedanih substanc

Pravilnik o sistemizaciji

Pravilnik o sistemizaciji - sprememba 2015

Pravilnik o sistemizaciji - sprememba 2016

Pravilnik o sistematizaciji - sprememba 2017

Pravilnik o sistematizaciji - sprememba 2017/2

Pravilnik o sistematizaciji - sprememba 2018/1

Statut INZ 2012

INZ v AAI federaciji


- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo