Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Poslanstvo


Inštitut za novejšo zgodovino deluje kot osrednja specializirana raziskovalna organizacija za področje novejše zgodovine v Republiki Sloveniji. Raziskuje in znanstveno ter strokovno predstavlja obdobje od 19. stoletja do sodobnosti, vsebinsko pa si prizadeva zajeti celovitost zgodovinskega dogajanja. Pri tem prepoznava potrebe zgodovinopisja, oblikuje raziskovalne teme in odpira nova raziskovalna področja. Pri raziskovanju sodeluje z raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami v slovenskem, sosedskem, evropskem in svetovnem prostoru. Inštitutovi sodelavci posredujejo rezultate svojih raziskav študentom na univerzah in visokih šolah, v podiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Inštitut se povezuje z vsemi univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami v Republiki Sloveniji.

Svoje poslanstvo seznanjanja strokovne in laične javnosti opravlja z izdajanjem revije za področje novejše zgodovine, monografij in drugih publikacij, predavanji in nastopi na znanstvenih konferencah in v medijih.

Direktor INZ
Direktor inštituta - dr. Damijan Guštin

Inštitut vzpostavlja vse tiste dejavnosti, ki so nujne za učinkovito izvajanje raziskovalne dejavnosti – vzdržuje specializirano knjižnico za obdobje novejše zgodovine, oblikuje raziskovalno infrastrukturo z modernimi tehničnimi sredstvi. V izpolnjevanju svojega poslanstva sledi načelu javnega interesa, deluje javno, ob doslednem upoštevanju znanstvene metodologije in načel historiografskega raziskovanja. Upoštevaje svojo strokovno področje sodeluje v presoji in raziskovanju pomembnih družbenih vprašanj, ki jih postavijo državni organi in organizacije ter civilna družba.- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo