Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino


Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History - Contributions a l'histoire contemporaine - Beiträge zur Zeitgeschichte


Prispevki za novejšo zgodovino je ena osrednjih slovenskih znanstvenih zgodovinopisnih revij, ki objavlja teme s področja novejše zgodovine (19. in 20. stoletje) srednje in jugovzhodne Evrope. Od leta 1960 revijo redno izdaja Inštitut za novejšo zgodovino (do leta 1986 je izhajala pod imenom Prispevki za zgodovino delavskega gibanja). Revija izide trikrat letno v slovenskem jeziku in v naslednjih tujih jezikih: angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, italijanščina, slovaščina in češčina. Članki izhajajo z izvlečki v angleščini in slovenščini ter s povzetki v angleščini.
 
Revija seznanja javnost z novejšimi raziskavami slovenskega (in tudi tujega) zgodovinopisja s področja zgodovine srednje in jugovzhodne Evrope 19. in 20. stoletja (politična, gospodarska, kulturna in socialna zgodovina). V prvih letih izhajanja je bil poudarek sicer na zgodovini delavskega gibanja, nato pa se je vsebina razširila tudi na druge teme. Poleg znanstvenih člankov revija objavlja ocene in poročila o pomembnejših delih iz novejše zgodovine. Med ustaljenimi rubrikami je objavljanje historične dokumentacije, v kateri so s strokovnimi komentarji objavljani izbrani zgodovinski viri.

Arhivski letniki so dostopni na Zgodovina Slovenije - SIstory.

Tiskano verzijo revije lahko kupite na Inštitutu za novejšo zgodovino, v knjigarnah s humanistično literaturo in na spletni strani Inštituta (publikacije >> e-naročilnica).

Informacije za avtorje in navodila so dostopni tukaj.

Etična načela


Revijo ureja desetčlanski uredniški odbor.Košarica je prazna.


- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo