Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Projekti


Tekoči projekti:


MISLITI BODOČNOST: PRIMERJALNA ANTROPOLOŠKA ŠTUDIJA PRIČAKOVANJ V JUGOVZHODNI EVROPI

1.1.2016―31.12.2018

Prenos datoteke

Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva

1.1.2016―31.12.2018
Prenos datoteke

Fenomen mejna reka

1.7.2014―30.6.2017

Prenos datoteke

Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje)

1. 7. 2014 ― 30. 6. 2017
Prenos datotekeZaključeni projekti:


Manevrska struktura Narodne zaščitev organih za notranje zadeve leta 1990

1.5.2009 - 30.4.2012

Prenos datoteke

Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963 : strukturna analiza
različnih etap povojnih pobojev in drugih oblik represije; objava temeljnih virov in seznamov

1.5.2009 - 30.4.2012

Prenos datoteke

Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po drugi svetovni vojni (1945-1991)

1.5.2009 - 30.4.2012

Prenos datoteke

Slovenci in protislovja južnoslovanskih integracijskih ideologij do 1914

1.2.2008 - 30.1.2010

Prenos datoteke

Temeljni problemi demokracije na Slovenskem pred drugo svetovno
vojno in njihov srednjeevropski kontekst

1.1.2007 - 31.12.2008

Prenos datoteke

Politična zgodovina Slovencev v Jugoslaviji med letoma 1958 in 1963

1.7.2004 - 30.6.2005

Prenos datoteke

Dojemanje denarja na Slovenskem v 19. stoletju

1.7.2002 - 30.6.2004

Prenos datoteke

Slovenska sodišča 1944 - 1946 in kršenje človekovih pravic

1.10.2006 - 30.9.2008

Prenos datoteke

Premoženjski in civilno-pravni položaj slovenskih Judov v 20. stoletju

1.10.2006 - 30.9.2008

Prenos datoteke

Preverjanje seznamov žrtev druge svetovne vojne in neposredno po
njej po matičnih knjigah

1.10.2006 - 30.9.2009

Prenos datoteke

Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju RS med 2. svetovno
vojno in neposredno po njej

1.10.2002 - 30.9.2006

Prenos datoteke

Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema vojnama

1.6.2006 - 30.11.2007

Prenos datoteke

Organizacija, priprava in uporaba oboroženih sil v vojaški doktrini in
praksi na slovenskem ozemlju v 20. stoletju

1.6.2006 - 31.5.2008

Prenos datoteke

Slovenske oborožene sile v 20. stoletju, njihovo bojevanje in družbena vloga

1.8.2004 - 31.8.2006

Prenos datoteke

Vloga specialnih oblik organiziranja v asimetričnem vojskovanju na
Slovenskem 1918 - 1994

1.8.2007 - 31.7.2009

Prenos datoteke

Habitus slovenskega podjetnika med 1960 in 1990

1.9.2005 - 31.8.2008

Prenos datoteke

Slovensko-italijanski odnosi v sodobni zgodovini

1.1.1997 - 31.12.1999

Prenos datoteke

Žrtve II. svetovne vojne in zaradi nje - nacionalna zbirka

1.1.1997 - 31.12.2001

Prenos datoteke

Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja.
Procesi oblikovanja in rušenja umetnostnih, družbenih in kulturnih meja

1.1.2007 - 31.12.2009

Prenos datoteke

Gospodarsko-socialni položaj prebivalstva na Slovenskem na
prehodu iz fevdalizma v kapitalizem

1.2.2008 - 30.1.2011

Prenos datoteke

Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji (1945-1991)

1.2.2008 - 30.1.2011

Prenos datoteke

Temeljne usmeritve komunistične partije v Sloveniji v izrazitem
boljševiškem obdobju ( Od obnove partije do Kominforma)

1.1.2007 - 31.12.2009

Prenos datoteke

Gospodarski vplivi na politične prelome na Slovenskem od
predmarčne dobe do osamosvojitve 1991

1.1.2007 - 31.12.2009

Prenos datoteke

Usoda slovenskih liberalcev v 20. stoletju - prvi del

1.7.2004 - 30.6.2007

Prenos datoteke

Slovenija med drugo svetovno vojno v evropskih primerjavah

1.7.2004 - 30.6.2007

Prenos datoteke

Slovenci pod okupatorji in v medsebojnih spopadih

1.7.2001 - 30.6.2004

Prenos datoteke

Zgodovina Slovencev v XX. stoletju

1.1.1996 - 31.12.2000

Prenos datoteke

Edicija Viri II.

1.1.1996 - 31.12.2000

Prenos datoteke


- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo