Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Upravni odbor in Znanstveni svetČlani Upravnega odbora INZ

  1. dr. Petra Svoljšak - predsednica 

  2. dr. Aleš Gabrič

  3. dr. Kaja Širok  

  4. dr. Blanka Tivadar 

  5. mag. Peter Volasko 

Člani Znanstvenega sveta INZ

  1. dr. Žarko Lazarevič, predsednik

  2. dr. Damijan Guštin

  3. dr. Jurij Perovšek

  4. dr. Jure Gašparič

  5. dr. Bojan Godeša- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo