Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Upravni odbor in Znanstveni svetČlani Upravnega odbora INZ

  1. dr. Petra Svoljšak - predsednica 

  2. dr. Bojan Cvelfar

  3. prof dr. Dušan Nečak

  4. dr. Andrej Pančur

  5. Sebastijan Pregelj

Člani Znanstvenega sveta INZ

  1. dr. Žarko Lazarevič, predsednik

  2. dr. Damijan Guštin

  3. dr. Jurij Perovšek

  4. dr. Jure Gašparič

  5. dr. Bojan Godeša- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo